Nabożeństwo ekumeniczne na rozpoczęcie Szczytu Klimatycznego

10 listopada w kościele Świętej Trójcy odbyło się nabożeństwo ekumeniczne na rozpoczęcie Szczytu Klimatycznego. Nabożeństwo zgromadziło naszych parafian, lecz także gości ekumenicznych oraz kilku przedstawicieli religii niechrześcijańskich.

Nabożeństwo wg liturgii Kościoła luterańskiego prowadził ks. Ireneusz Lukas, dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej, a kazanie wygłosiła ks. bp Ingeborg Midtomme z diecezji More (luterańskiego) Kościoła Norwegii. Liturgii komunijnej przewodniczył ks. Jerzy Samiec, Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, wraz z bp Midtomme.

W liturgię prowadzoną częściowo w j. angielskim włączyli się ponadto chrześcijanie różnych wyznań. Słowa pozdrowienia do zboru skierował abp Serafin Kykotis z Grecko-Prawosławnej Cerkwi w Zimbabwe. W nabożeństwie wziął również udział ks. superintendent Edward Puślecki, reprezentujący Kościół ewangelicko-metodystyczny. Podczas liturgii śpiewał zespół z Republiki Południowej Afryki, który wykonał m.in. Modlitwę Pańską w j. aramejskim.

W kazaniu bp Midtomme podkreśliła odpowiedzialność chrześcijan za cały powierzony świat – Dziś widzimy, jak działalność ludzka i nasza chciwość w wykorzystywaniu zasobów naturalnych sprawiają, że zagrożonych jest wiele gatunków zwierząt i roślin, a także całe ekosystemy. Idea, że ludzie są panami stworzenia, wymaga korekty – mówiła ksiądz biskup (kazanie w j. polskim).

 

Zgodnie z tradycją naszego Kościoła wszyscy obecni zostali zaproszeni do przystąpienia do Sakramentu Ołtarza, natomiast ci, którzy z różnych względów nie chcieli przystąpić do komunii mogli przyjść do prezbiterium, gdzie abp Serafin udzielał błogosławieństwa.

Po błogosławieństwie udzielonym przez obecnych biskupów słowa pozdrowienia przekazał imam z Norwegii, który przybliżył perspektywę islamu, dotyczącą troski o stworzenie.

Przed nabożeństwem odbyło się w Lutheraneum spotkanie przedstawicieli Kościołów chrześcijańskich i różnych religii, uczestniczących w Szczycie Klimatycznym. Więcej informacji na stronie Polskiej Rady Ekumenicznej.