Nabożeństwo wigilii Narodzenia Pańskiego


Tradycyjnie 24 grudnia odprawione zostało w kościele Świętej Trójcy nabożeństwo wigilijne, będące liturgicznym przejściem od adwentowego oczekiwania do Ewangelii o Narodzeniu Zbawiciela świata.

Nabożeństwo poprowadził proboszcz Parafii ks. Piotr Gaś wraz z diakon Małgorzatą Gaś. Wzorem lat ubiegłych po kazaniu jedna z pieśni (39) była śpiewana w formie dialogu między duchownym a resztą zboru.

Od kilku lat zakorzenił się w naszej Parafii nowy zwyczaj, kiedy to pod koniec nabożeństwa wigilijnego w kościele gasną światła, a prowadzący nabożeństwo niosą do parafian od ołtarza zapaloną świecę, której płomień przekazywany jest kolejnym osobom. Symbol ten jednak wykracza poza zachwyt estetyką światła i jest ilustracją światłości, która poprzez cudowne narodzenie Jezusa Chrystusa przychodzi na świat, aby oświecić każdego człowieka (por. Jan 1,9). Blask świecy symbolizuje zatem nie tylko samego Odkupiciela, ale również radość zwiastowania, która niegdyś przepełniała pasterzy na Polach Betlejemskich, a także i dziś jest wciąż aktualnym zaproszeniem do niesienia Ewangelii wszystkim ludziom.


foto: A. Karska