Muzyka Paderewskiego w Katedrze w Uppsali

Na zaproszenie naszej partnerskiej Parafii Katedralnej z Uppsali, Jerzy Dziubiński zagrał 24 lipca 2016 r. w Katedrze w Uppsali recital, inaugurujący tamtejszy festiwal organowy.

Prof. Dziubiński wykonał tylko jeden utwór – monumentalną, trzyczęściową Symfonię h – moll Polonia, op. 24 Ignacego Jana Paderewskiego. Dzieło, przeznaczone pierwotnie na wielką orkiestrę symfoniczną, zostało kilka lat temu zostało przez Jerzego Dziubińskiego stranskrybowane na organy. Jest to niewątpliwie najlepsze dzieło Paderewskiego, będące jednocześnie jego ostatnią kompozycją dużego formatu. 

Paderewski komponował ją w latach 1903 – 1909. Bezpośrednim impulsem do rozpoczęcia pracy nad partyturą, była 40. rocznica Powstania Styczniowego. W efekcie powstała wspaniała, postromantyczna Symfonia, przemawiająca do słuchacza swym szlachetnym pięknem.

Wielkie organy w Katedrze w Uppsali znakomicie nadają się do wykonania utworu tego rodzaju, ponieważ oferują z jednej strony potężne, symfoniczne brzmienie, a z drugiej – bogactwo różnorodnych barw poszczególnych głosów.