Muzyczne spotkanie tradycji prawosławnej i luterańskiej – koncert Modo Maiorum

Serdecznie zapraszamy na koncert muzyki sakralnej 12 kwietnia (sobota) br. o godz. 18:00 w kościele Świętej Trójcy. Podczas koncertu chór kameralny Modo Maiorum pod dyr. Michała Straszewskiego wykonana hymny liturgiczne pochodzące z tradycji prawosławnego wschodu oraz luterańską muzykę pasyjną.

 

W programie m.in. utwory Rachmaninova i Bortnianskiego, a także partie chóralne z Pasji wg św. Mateusza Heinricha Schütza (zdj.).