Młodzież w procesach pojednania w Europie

Polska Rada Ekumeniczna od wielu lat koordynuje projekt „Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech”.

W ramach projektu „Pojednanie” odbyło się do tej pory wiele konferencji tematycznych, spotkań, wyjazdów studyjnych. Ich celem było budowanie wzajemnego zrozumienia i dobrej współpracy ekumenicznej ponad wszelkimi podziałami wyznaniowymi, kulturowymi i narodowymi. Szczególną wartością projektu realizowanego ponad granicami Unii Europejskiej jest nie tylko jego ekumeniczny, ale także międzynarodowy charakter.

W tym roku PRE zaplanowała konferencje nt. „Młodzież w procesach pojednania w Europie – rola i zadania”.  Konefrencja ma zwrócić uwagę na młodzież oraz pomyśleć nad możliwościami i perspektywami rozwoju projektu „Pojednanie w Europie” z udziałem młodego pokolenia z Niemiec, Polski, Ukrainy i Białorusi.

Konferencja odbędzie się w formie online na platformie Zoom w dniu 26 maja br, w godz. 10.00-15.45.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji. Prosimy o przekazanie informacji o konferencji do zainteresowanych.

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji prosimy przesyłać do dnia 17 maja 2021 roku.

Formularz zgłoszeniowy:  https://forms.gle/UmL48xiqaR1DmFE67

Konferencja odbędzie się w 3 językach – polskim, niemieckim i rosyjskim. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.