Logo z kościołem Świętej Trójcy w Warszawie promuje międzynarodowy projekt reformacyjny

Międzynarodowy Projekt Naukowy „Protestanckie budownictwo kościelne XVI – XVIII wieku w Europie” realizowany przez Zespół pod kierunkiem prof. Jana Harasimowicza (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Historii Sztuki, Zakład Historii Sztuki Renesansu i Reformacji Uniwersytetu Wrocławskiego) przyjął za swoje logo bryłę kościoła ewangelicko-augsburskiego Świętej Trójcy w Warszawie. 

Dotychczasowe osiągniecia projektu z „warszawskim” logo prezentowano niedawno na prestiżowych konferencjach naukowych w Kopenhadze i Mediolanie.

Celem projektu jest dokumentacja architektonicznego dziedzictwa protestanckiego w Europie. Odbywają się konferencje, warsztaty, a niebawem odbędzie się promocja książki, która ma być głównym efektem projektu. Zaplanowano również wystawę fotograficzną „Verbum Domini manet in aeternum” (Słowo Pańskie trwa na wieki), która zostanie otwarta w maju br.

Dlaczego pomysłodawcy zdecydowali się na użycie akurat kościoła Świętej Trójcy w Warszawie pośród wielu tysięcy innych znanych budowli ewangelickich w Europie.

W wyjaśnieniach organizatorów czytamy: Zdecydowaliśmy się zbudować identyfikację wizualną naszego projektu w oparciu o budowlę kościelną wzniesioną w Polsce, a jednocześnie odzwierciedlającą europejskie trendy i debatę o kształcie i stylu właściwym dla świątyni protestanckiej. Wybór padł na kościół Świętej Trójcy w Warszawie, wzniesiony w latach 1777-1781 przez architekta Szymona Bogumiła Zuga. Tocząca się wokół jego projektu dyskusja, znana z zachowanych źródeł pisanych, odkrywa mnogość czynników, które złożyły się na ostateczny wybór, takich jak – oprócz przesłanek związanych kształtem liturgii – wola władcy, antyczne i współczesne wzory architektoniczne, konieczność wkomponowania nowej budowli w istniejącą tkankę miejską i wiele innych.

Projekt jest jednym z wielu wkładów świata naukowego w jubileusz 500 lat Reformacji.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://www.protestanci.uni.wroc.pl

Zachęcamy ponadto do lektury rozmowy z prof. Janem Harasimowiczem na temat protestanckiego budownictwa sakralnego (TUTAJ)