Lekcja religii 2018/2019

Zapraszamy na nabożeństwo – 9 września 2018 r. o godz. 10.30 w kościele Świętej Trójcy na rozpoczęcie roku szkolnego. Chcemy prosić Boga o błogosławieństwo na każdy dzień nauki.

Lekcje religii i lekcje dla konfirmantów, młodzieży pokonfirmacyjnej oraz zajęcia Szkółki Niedzielnej i Przedszkola Niedzielnego oraz Chóru Dziecięcego będą się odbywać według załączonego planu lekcji religii 2018/2019 (propozycja), pierwsze zajęcia w tygodniu po 9 września br.

>> PLAN LEKCJI RELIGII 2018/2019

Serdecznie witamy uczennice i uczniów, którzy zaczynają uczęszczanie na lekcje i zajęcia w naszej Parafii. Na ich pierwszą lekcję zapraszamy także rodziców/opiekunów. Zostaną wtedy omówione sprawy organizacyjne.

Z życzeniami błogosławieństwa Bożego,

do zobaczenia

ks. Piotr Gaś – Proboszcz

dk. Małgorzata Gaś – Diakon

ks. Łukasz Zieliński – Wikariusz

mgr Elżbieta Byrtek – Katechetka