Ks. Waldemar Wunsz proboszczem w Koninie

W 2. Niedzielę po Trójcy Świętej (30 czerwca) odbyła się w Koninie uroczystość wprowadzenia w urząd proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Koninie i Turku ks. Waldemara Wunsza, b. wikariusza Parafii Świętej Trójcy w Warszawie (2009-2011). W uroczystościach konińskich uczestniczyli przedstawiciele naszej Rady Parafialnej oraz mała grupa zborowników.

Jednogłośną decyzją konińskich parafian ks. Waldemar Wunsz został wybrany nowym proboszczem Parafii w Koninie na 10-letnią kadencję. Pozostanie również administratorem Parafii w Turku. Do konińskiej parafii należą jeszcze filiały w Sompolnie, Zagórowie oraz Kole z własnymi kościołami i budynkami parafialnymi. Parafie w Koninie i Turku liczą ok. 150 wiernych i należą do Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, najmniej liczebnej i najbardziej rozległej diecezji naszego Kościoła. Było to pierwsze wprowadzenie w urząd proboszcza w konińskiej parafii po ponad 35 latach – poprzednim duszpasterzem był ks. Andrzej Medrok, który przeszedł w stan spoczynku.

Nabożeństwo w zabytkowym kościele Świętego Ducha rozpoczęło się od procesjonalnego wejścia Rady Parafialnej i duchownych. Zebranych przywitał ks. prof. Marcin Hintz, biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej. Liturgię spowiednią poprowadził ks. Waldemar Gabryś z Parafii Leszno, a wstępną ks. Michał Makula z Łodzi, ks. Michał Walukiewicz z Włocławka oraz pastor Tadeusz Jelinek z sąsiedniej Parafii w Żychlinie Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.

W przemówieniu do proboszcza-elekta bp Hintz podkreślił odpowiedzialność proboszcza za zwiastowane Słowo Boże, a także za różne aspekty pracy parafialnej obejmującej nie tylko duszpasterstwo, misję i ewangelizację, lecz również diakonię i kwestie wpływające na codzienne funkcjonowanie parafii. Po przemówieniu biskupa zbór w starochrześcijańskim hymnie do Ducha Świętego prosił o błogosławieństwo dla ks. Waldemara Wunsza. Następnie bp Hintz w asyście ks. Marcina Kotasa oraz ks. Marcina Koniecznego z Parafii Tychy (rodzinna Parafia ks. Wunsza) dokonali wprowadzenia i instalacji ks. Waldemara Wunsza na nowego proboszcza poprzez modlitwę, nałożenie rąk i błogosławieństwo.

W inauguracyjnym kazaniu ks. Wunsz przypomniał, że żywa Ewangelia jest przestrzenią dialogu z Bogiem i bliźnimi, nie jest martwym obiektem, który zamykamy w ciasnych ramach wąsko rozumianego dogmatu. Zaznaczył, że Słowo Boże jest rzeczywistością, przez którą Bóg zmienia nas samych, nasze społeczności parafialne i cały Kościół.

Liturgię Sakramentu Ołtarza poprowadził nowy proboszcz wraz z bp. Hintzem. Podczas nabożeństwa śpiewał chór poznańskiej parafii.

Przed błogosławieństwem słowa pozdrowienia skierowali przedstawiciele Rady Parafialnej Parafii Turek i Konin, władz miasta reprezentowanych przez wiceprezydenta dr. Marka Waszkowiaka, a w imieniu społeczności rzymskokatolickiej Konina i okolic życzenia błogosławieństwa dla służby nowego proboszcza wypowiedział ks. prałat Wojciech Kochański. Pozdrowienia od Parafii Świętej Trójcy w Warszawie przekazały p. Aldona Karska i p. Elżbieta Maliszewska. Ks. proboszcz Waldemar Wunsz podziękował za życzenia, a także za wsparcie swoich najbliższych, małżonce Ewie i dzieciom – Jakubowi i Leonowi.

Po nabożeństwie odbył się piknik w ogrodach parafialnych.

foto: Aldona Karska/Elżbieta Maliszewska

: : Więcej zdjęć