Konkursy reformacyjne

Z okazji jubileuszu 500 lat Reformacji Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP ogłosił trzy konkursy: jeden, który mobilizuję do tworzenia prac naukowych na temat Reformacji protestanckiej i jej spuścizny oraz dwa inspirujące do opowiadania historii Reformacji językiem obrazu.

Do konkursu naukowego dopuszczone będą monografie naukowe napisane w języku polskim, w tym prace magisterskie, doktorskie i habilitacyjne, w szczególności z zakresu historii nowożytnej, historii sztuki, filologii polskiej i obcej, teologii, filozofii, pedagogiki i prawa, prezentujące stan badań nie wcześniejszy niż z roku 2012, których głównym przedmiotem są zagadnienia Reformacji protestanckiej i jej spuścizny.

Monografie mogą zgłaszać ich autorzy, parafie, inne osoby prawne, a także osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego, jeśli wcześniej uzyskali zgodę autora pracy.

Prace będzie oceniać pięcioosobowa Komisja powołana przez Biskupa Kościoła. Komisja dokona wyboru pięciu najlepszych prac magisterskich i jednej monografii. Autorzy nagrodzonych prac magisterskich otrzymają nagrodę w wysokości 3000 zł, a autor monografii w wysokości 10 000 zł.

Konkurs trwa do 31 grudnia 2016 r., a jego wyniki zostaną podane w drugiej połowie 2017 r.

Konkurs fotograficzny „500 lat Reformacji 2017” zachęca do wykonania zdjęć o tematyce związanej z dziejami Reformacji oraz współczesnym życiem ewangelików w Polsce. Prace mogą dotyczyć ważnych postaci, zabytków, wyjątkowych miejsc, ale również ukazywać ważne wydarzenia, uroczystości czy też nawiązywać do sposobów przeżywania wiary i duchowości ewangelickiej. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie własnego konta w serwisie społecznościowym Instagram.

Prace będą oceniane przez komisję konkursową oraz użytkowników serwisu Instagram. Przewidziane są dwie nagrody: nagroda komisji (nagroda główna w wysokości 1000 zł) oraz nagroda publiczności (dysk zewnętrzny 2 TB) – przyznana na podstawie ilości polubień w serwisie Instagram.

Konkurs trwa do 31 stycznia 2017 r.

Konkurs filmowy „Dziedzictwo Reformacji – 500 lat Reformacji” jest skierowany  do osób, które amatorsko zajmują się tworzeniem filmów. Koncentruje się na postaciach ewangelików i ewangeliczek, którzy w swoich parafiach i lokalnych społecznościach dokonywali zmian i propagowali idee reformacyjne oraz ewangelickie wartości.

Inspiracją do tworzenia filmów mogą być materiały dostępne w aplikacji Nasza Historia www.historia.luter2017.pl Filmy można tworzyć samodzielnie lub w grupie. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie przez uczestnika własnego konta w serwisie internetowym YouTube.

Konkurs filmowy przewiduje dwie nagrody. Nagroda główna w wysokości 1.500 zł zostanie przyznana przez komisję konkursową. Ponadto filmy będą oceniane przez użytkowników portalu YouTube. Uczestnik, którego praca konkursowa uzyska najwięcej polubień otrzyma nagrodę publiczności tj. tablet o wartości 750 zł.

Termin nadsyłania prac upływa 28 lutego 2017.

Regulaminy konkursów są dostępne na stronie: www.luter2017.pl/kategoria/konkursy