Konkurs plastyczny „Moje życzenia świąteczne”

Fundacja Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe zaprasza dzieci do wzięcia udziału w XI edycji konkursu plastycznego: „Moje życzenia świąteczne”.

Prace prosimy składać w Kancelarii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie, przy ul. Kredytowej 4 lub w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Samuela Bogumiła Lindego przy ul. J. Rosoła 10; w terminie do dnia 14 listopada 2022 r., z dopiskiem „Konkurs ETO”.

Szczegóły konkursu wraz z regulaminem na stronie Fundacji:  www.eto.org.pl

Regulamin konkursu do pobrania

Karta zgłoszenia do pobrania

Czekamy na prace i życzymy powodzenia !