Konkurs na wykonanie prac budowlanych

Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Warszawie zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym z zachowaniem zasady konkurencyjności na wykonanie prac budowlanych w ramach projektu pt. „Remont i przebudowa ewangelicko – augsburskiego kościoła Świętej Trójcy w Warszawie – etap I”. Projekt obejmuje następujące zadania:
  • Zadanie 1: Ryzalit wschodni – prace przygotowawcze (wyburzenia fragmentu klatki, wzmocnienie istniejącej konstrukcji, rozbiórka dachu), wykonanie szybu windowego, stropów pośrednich, pomieszczeń pomocniczych (łazienki, pomieszczenia techniczne) i odtworzenie klatki schodowej wraz z odtworzeniem dachu, wykonaniem pomieszczeń w klatce schodowej, podbicie fundamentu ryzalitu wschodniego;
  • Zadanie 2: Wykonanie komór napowietrzających wraz z kanałami, wykonanie izolacji zewnętrznych budynku oraz Izolacji wewnętrznych wraz z pracami towarzyszącymi (tynki renowacyjne), rozbiórka i odtworzenie schodów przy ryzalitach wschodnim, zachodnim i północnym, rozbiórka schodów prowadzących do Luteraneum oraz konserwacja schodów przy ryzalicie południowym, wykonanie nowych schodów do wejścia do przedsionka przy windzie, prace zewnętrzne (odtworzenie trawników, chodników, opaski wokół kościoła);
  • Zadanie 3: Obniżenie poziomu posadzki w Luteraneum wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi (podbicie fundamentów, rozbiórki, wykonanie izolacji poziomej, odtworzenie posadzki wraz ze ścianką oporową, prace wykończeniowe pomieszczeń technicznych w poziomie Luteraneum przy klatce wschodniej, zachodniej i południowej

w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy w Warszawie, przy Placu Małachowskiego 1.

 
Z dokumentacją przetargową można się zapoznać na stronie Bazy konkurencyjności Funduszy Europejskich:
 
Termin złożenia ofert upływa 8 maja o godzinie 16.00