Konkurs na rewitalizację Placu Małachowskiego rozstrzygnięty

Projekt zespołu autorskiego w składzie: Grzegorz Stiasny, Jakub Wacławek, Jan Bagiński, Filip Dzimwasha, Adam Kluczek, Karolina Kuczyńska zdobył II nagrodę ze wskazaniem do realizacji w konkursie na modernizację Placu St. Małachowskiego. 16 lipca, Zarząd Terenów Publicznych, jednostka organizacyjna m. st. Warszawy, ogłosił wyniki konkursu architektoniczno-urbanistycznego.

Wyodrębnienie trzech przestrzeni: metropolitalnej „Promenady Muzeów” z Kręgiem Sztuki, części wokół kościoła ewangelickiego i „piazzetty” ul. ks. bpa Burschego, wyeksponowanie dominującej roli kościoła ewangelicko-augsburskiego Świętej Trójcy oraz trafne wpisanie Placu w strukturę Śródmieścia dzięki połączeniu z Ogrodem Saskim – to propozycje nowego kształtu Placu Małachowskiego.

Po wprowadzeniu zaleceń realizacyjnych do nagrodzonej pracy zostanie sporządzona dokumentacja budowlana, wykonawcza i kosztorysowa modernizacji Placu. Przed wyborem laureatów Sąd Konkursowy ocenił 49 prac, które wpłynęły na konkurs. Za II miejsce przysługuje nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł. Jury przyznało również: dwie nagrody równorzędne za III miejsce (po 10 000 zł):

•    zespołowi autorskiemu: architektom Marcinowi Adamczewskiemu, Karolowi Pasternakowi, Piotrowi Maciaszkowi, Adrianie Bartniczuk, Dianie Kwiatkowskiej, Tomaszowi Mikosiowi
•    oraz zespołowi autorskiemu: architektom Jerzemu Porębskiemu, Grzegorzowi Niwińskiemu przy współpracy z Janem Gancarkiem i Towarzystwem Projektowym s.c. i dwa wyróżnienia (po 5 000 zł):
•    Michał Bernasik Architekt
•    oraz architektom Tomaszowi Walaszczykowi, Bartłomiejowi Pyrzykowi i Konradowi Jamrozikowi (zespół autorski).

Wszystkie zgłoszone prace można oglądać na wystawie pokonkursowej, która będzie czynna od 17 lipca w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Na 23 lipca o godz. 17.30 w Muzeum zaplanowano otwartą publiczną dyskusję pokonkursową dla mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, aktywistów miejskich, architektów, urbanistów i wszystkich zainteresowanych kierunkami rozwoju przyjaznej przestrzeni w mieście.

Ogłoszenie wyników konkursu jest ukoronowaniem ponad 3 lat pracy koalicji starającej się o doprowadzenie do modernizacji Placu Małachowskiego, składającej się z instytucji świata kultury, biznesu, nauki, religii, okalających Plac: Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki, Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy oraz firmy HOCHTIEF Development Poland sp. z o.o., rewitalizującej kamienice: Hrabiego Raczyńskiego i przy ulicy Mazowieckiej 2/4 oraz Urzędu Dzielnicy Śródmieście. Dzięki staraniom koalicji udało się uzyskać m.in. zalecenia Konserwatora Zabytków, opinię Inżyniera Ruchu m. st. Warszawy i przeprowadzić konsultacje społeczne.

: : Szczegółowa informacja prasowa z uzasadnieniem jury (.pdf)

 

{gallery}mala_galeria/malachowskiego{/gallery}