Konkurs fotograficzny „Moja Parafia”


Fundacja „Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe” z siedzibą w Warszawie, ogłasza konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży pt. „Moja Parafia”

Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni dzieci, fantazji twórczej oraz zdolności plastycznych, jak również pogłębienie znajomości wiary ewangelickiej.

Każdy uczestnik może złożyć od jednej do trzech fotografii.

Technika wykonania prac jest dowolna. Prace (odbitki oraz nośnik, na którym fotografie zostały zapisane) należy złożyć w Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, przy ul. Puławskiej 2a lub w Parafii Świętej Trójcy w Warszawie, przy ul. Kredytowej 4, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Konkurs ETO”, w terminie do dnia 31 maja 2009 r.

Szczegółowe informacje TUTAJ