KONFIRMACJA w Parafii Świętej Trójcy


Jezus mówi: „Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem…” (Jan 15,16a)

18 maja w Święto Trójcy Świętej odbyła się w naszej Parafii uroczystość konfirmacji. Siedmioosobową grupę młodzieży przygotował ks. dr Włodzimierz Nast. Przy wtórze pieśni „Toruj Jezu sam…” Rada Parafialna wprowadziła konfirmantów do kościoła.

Uroczystość rozpoczęto Spowiedzią, którą poprowadził proboszcz Parafii, ks. radca Piotr Gaś. Aktu konfirmacji dopełnił ks. Nast. Konfirmanci uczestniczyli czynnie w liturgii poprzez czytanie tekstów biblijnych i modlitwy. Kurator Rady Parafialnej Andrzej Weigle skierował do konfirmantów słowa pozdrowienia i zachęty do udziału w życiu Zboru i Kościoła. Nabożeństwo ubogacił swym śpiewem chór parafialny.

Błogosławieństwem Księdza Proboszcza i Hymnem Reformacyjnym zakończono radosne i podniosłe w swej wymowie nabożeństwo. Konfirmanci otrzymali pamiątkowe świadectwa, Biblie – dar Towarzystwa Biblijnego oraz inne podarunki od nauczających. Pamiątkę uroczystości stanowią także wspólne zdjęcia z księżmi i Radą Parafialną na stopniach ołtarza i przed wejściem do kościoła.

Konfirmowani zostali: Anna Berowska, Andrzej Berowski, Paweł Grabowski, Paulina Sikora, Jacek Stolarski, Marcin Stolarski, Michał Szyrle.

>> Zdjęcia z konfirmacji