Konfirmacja AD 2015

31 maja w Święto Trójcy Świętej odbyło się uroczyste nabożeństwo z Sakramentem Ołtarza połączone z aktem konfirmacji ośmiorga parafian.

Tradycyjnie nabożeństwo rozpoczęło się od pieśni Zboru „Toruj Jezu sam”, podczas której do kościoła procesjonalnie weszli członkowie Rady Parafialnej, przedstawiciele Rady Parafialnej Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego, konfirmanci oraz duchowni wraz z katechetką p. Elżbietą Byrtek.

W nabożeństwie wziął udział ks. bp Tord Harlin, emerytowany biskup diecezji uppsalskiej Kościoła Szwecji, która jest partnerską diecezją Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Biskupowi towarzyszyła mała grupa naszych szwedzkich współwyznawców.

W tym roku do konfirmacji przystąpili: Maja Devillard, Aleksander Skubida, Wiktor Wójcicki, Maurycy Janicki, Maria Daab, Ada Warowny, Zuzanna Bąk oraz Elżbieta Stolarska.

Słowo do konfirmantów wygłosił kurator Parafii Andrzej Weigle oraz bp Harlin, który przekazał również pozdrowienia od ks. dziekan Annici Anderbrant, dziekan katedry w Uppsali.

Podczas liturgii prowadzonej przez ks. Piotra Gasia i ks. Łukasza Zielińskiego zaśpiewał chór rodzinny Vox Gaudii pod dyr. Zuzanny Kuźniak.

foto: Krzysztof Kozerski