Konfirmacja AD 2014

W Niedzielę Trójcy Świętej odbyła się w naszej Parafii uroczystość konfirmacji. Potwierdzenie przyrzeczenia złożonego przez rodziców i rodziców chrzestnych w trakcie chrztu złożyło 17 młodych ludzi. Nabożeństwo poprowadził proboszcz Parafii ks. Piotr Gaś wraz z ks. wikariuszem Karolem Niedobą.

Tegoroczni konfirmanci:

1. Kamila Maja Hoffmann-Derlacka

2. Katarzyna Hasiuk

3. Marianna Debora Lukas

4. Gerd Julian Knapik

5. Zofia Daria Milewska

6. Krzysztof Buffi

7. Kaja Monika Hoffmann-Derlacka

8. Matylda Halina Górniak

9. Zuzanna Monika Olchowik

10. Tomasz Bogusław Rudowski

11. Igor Krzysztof Zając

12. Mirosław Myszak

13. Marie Schwencke

14. Justyna Małgorzata Sikora

15. Nadja Isabel Zofia Kossmann

16. Natalia Iwona Madeyska

17. Magda Janowska

foto: Krzysztof Kozerski