Konfirmacja 2016

22 maja, w Święto Trójcy Świętej, odbyła się w naszej parafii Konfirmacja, a więc uroczyste potwierdzenie wiary wyznanej na Chrzcie Świętym. Do konfirmacji przystąpiło dziewięć osób.

Tegoroczni konfirmanci to: Judyta Maria Madeyska, Natalia Oktawia Tolak, Aleksandra Alina Markowska, Michał Piotr Ratuszniak, Adam Michał Włodarczyk, Filip Samuel Kamiński, Cezary Oskar Dubiel, Mikołaj Jakub Maliński, Mateusz Robert Kalinowski.

Nabożeństwo rozpoczęło się od procesjonalnego wejścia do Kościoła Rady Parafialnej konfirmantów i duchownych. Kazanie wygłosił ks. proboszcz Piotr Gaś, a słowo pozdrowienia do konfirmantów skierował kurator Parafii, p. Andrzej Weigle.

Po akcie konfirmacji młodzi zborownicy po raz pierwszy przystąpili do Sakramentu Ołtarza.

foto: Krzysztof Kozerski