Konfirmacja 2012

W Święto Trójcy Świętej odbyła się uroczystość konfirmacji, a więc publicznego potwierdzenia wiary wyznanej na Chrzcie Świętym oraz włączenie do wspólnoty Sakramentu Wieczerzy Pańskiej. Po dwuletnim przygotowaniu wierność Bogu i Kościołowi przysięgało 5 konfirmantów.

Krystian Aleksandrowicz, Julia Gębicz, Filip Hummel, Agnieszka Myszak oraz Julia Srzednicka. Wśród młodzieży był również tegoroczny konfirmant Filip Stojanowski, który uczestniczył w zajęciach przedkonfirmacyjnych w Parafii Świętej Trójcy, a konfirmowany został niedawno w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Tychach.

Nabożeństwo rozpoczęło się procesjonalnym wejściem Rady Parafialnej do kościoła i pieśnią Toruj Jezu sam, którą w tradycji naszej parafii rozpoczyna się nabożeństwo konfirmacyjne. Nabożeństwo prowadził ks. Piotr Gaś i ks. Karol Niedoba. W przebieg liturgii włączyli się także przedstawiciele Rady Parafialnej oraz konfirmantów.

Kazanie wygłosił proboszcz parafii.

Krótkie pozdrowienie i przemówienie do konfirmantów wystosował p. Andrzej Weigle, wiceprzewodniczący Rady Parafialnej.

Podczas nabożeństwa śpiewał chór parafialny, zespół kameralny Modo Maiorum, a na flecie poprzecznym grała Anita Stojanowska. Na organach grał prof. Jerzy Dziubiński, a śpiew zboru prowadziła p. kantor Joanna Maluga.

foto: A. Karska

Wkrótce więcej zdjęć