KONFIRMACJA 2009


Tradycyjnie w Święto Trójcy Świętej odbyła się w naszej Parafii uroczystość konfirmacji. Uroczyste wyznanie wiary przed Bogiem i Kościołem złożyło 7 konfirmantów: Alicja Kurpiel, Jan Gostyński, Mateusz Grudzień, Michał Klapo-Malczyk, Mateusz Koszykowski, Kajetan Latos i Franciszek  Marczyński.

Nabożeństwo konfirmacyjne rozpoczęło się procesjonalnym wejściem do kościoła Rady Parafialnej, konfirmantów oraz duchownych.

Zgodnie z konfirmacyjnym porządkiem liturgicznym naszego Kościoła na początku konfirmanci wraz z Zborem przystąpili do Spowiedzi Świętej, którą poprowadził ks. Waldemar Wunsz. Po kazaniu wygłoszonym przez ks. Piotra Gasia, nastąpił akt konfirmacji, a więc złożenia wyznania wiary oraz przysięgi wierności Chrystusowi i Kościołowi, a także przyjęcia do wspólnoty Wieczerzy Świętej.

Po błogosławieństwie wszyscy konfirmanci otrzymali świadectwa z wersetami biblijnymi oraz egzemplarz Pisma Świętego, ufundowanego przez Towarzystwo Biblijne w Polsce. Po zakończeniu nabożeństwa przedstawiciele młodzieżowej grupy pokonfirmacyjnej zaprosili nowych konfirmantów do udziału w spotkaniach.

Podczas nabożeństwa śpiewał działający przy naszej Parafii Chór Modo Maiorum pod dyr. Michała Straszewskiego.

foto: K. Kozerski

:: GALERIA KONFIRMACJI W PARAFII ŚWIĘTEJ TRÓJCY OD 1920 r.