Konferencja ekologiczna

Zapraszamy do udziału w konferencji na temat „Człowiek jako zarządca i opiekun ziemi. Ekologiczne wyzwania XXI wieku” organizowanej w ramach ekumenicznego projektu zainicjowanego przez Światową Radę Kościołów „Pielgrzymka sprawiedliwości i pokoju”. Konferencja odbędzie się w czwartek 29 października 2015 roku w godzinach od 10.00 do 16.00 w Centrum Luterańskim (Sala Synodalna) przy ulicy Miodowej 21 w Warszawie.

W pierwszej części konferencji pragniemy przedstawić rozważania teologiczne nt. ochrony stworzenia oraz zaprezentować zaangażowanie organizacji ekumenicznych, a także Kościołów w Polsce i Europie w programy dotyczące inicjatyw proekologicznych. W drugiej natomiast zależy nam na opinii ekspertów dotyczących poszczególnych dziedzin związanych z ekologią takich jak woda, powietrze, gleba, lasy i gospodarka odpadami.

Celem tegorocznej konferencji jest m.in. umożliwienie przedstawicielom Kościołów i różnych organizacji spotkania, wymiany doświadczeń na temat ekologii oraz poszukiwanie możliwości współpracy na różnych płaszczyznach w tej dziedzinie.