Komunikat ws. procesu karnego. Końcowa faza postępowania sądowego

Przedstawiamy komunikat ws. procesu karnego, dotyczącego nieruchomości parafialnej u zbiegu ulic Towarowej i Wolskiej.

 

Sprawa karna „serka wolskiego”, która toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie, VIII Wydział Karny (publiczny akt oskarżenia z 2009 r. został odczytany na rozprawie w dniu 17 grudnia 2012 r., omówienie sprawy w zakładce Komunikat nt. postępowania karnego ws. nieruchomości przy zbiegu ulic Towarowej i Wolskiej, tzw. „serka wolskiego”), po trwającym kilka lat postępowaniu obecnie zmierza ku końcowi. 

W trakcie postępowania dowodowego część z oskarżonych złożyła wyjaśnienia przed Sądem, Sąd przesłuchał wielu świadków, w tym przedstawicieli i osób związanych z Parafią, jak również przedstawicieli Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz zgromadził obszerne dowody w postaci dokumentów.

Sąd wyznaczył terminy najbliższych rozpraw na dzień 24 października (godz. 10.30, s. 203) oraz 3 i 19 listopada (obie na godz. 9.30 w sali 364), na których planuje zamknąć przewód sądowy, a następnie odebrać stanowiska końcowe stron biorących udział w postępowaniu, tj. oskarżyciela publicznego, oskarżyciela posiłkowego, którym jest Parafia oraz obrońców i oskarżonych. Po przeprowadzeniu ww. czynności Sąd powinien wydać merytoryczne rozstrzygnięcie w sprawie. 

 

Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie wyroku zostanie podana w odrębnym komunikacie.