Komunikat dot. sprawy karnej z oskarżenia prywatnego

W dniu 30 kwietnia 2013 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy- Śródmieścia ogłosił wyrok w sprawie karnej z oskarżenia prywatnego bp. Ryszarda Borskiego przeciwko ks. Piotrowi Gasiowi, którym uniewinnił ks. Piotra Gasia od zarzucanych mu przez bp. Ryszarda Borskiego czynów.

 

Ksiądz Piotr Gaś został w 2008 r. oskarżony przez bp. Ryszarda Borskiego o zniesławienie go tj. o popełnienie przestępstwa z art. 212 § 1 kodeksu karnego. Zniesławienie miało polegać na wystosowaniu w 2008 r. przez ks. Piotra Gasia listu do naczelnych gremiów Kościoła, w którym skrytykował on działania bp. Ryszarda Borskiego, podejmowane przez Niego w sprawie tzw. serka wolskiego (tj. nieruchomości Parafii Świętej Trójcy w Warszawie), a które mogły okazać się działaniami na szkodę Parafii Świętej Trójcy i Kościoła. Kolejne zarzuty prywatnego aktu oskarżenia związane były z informowaniem przez ks. Piotra Gasia zgromadzenia parafialnego Parafii Świętej Trójcy oraz naczelnych władz Kościoła na konferencji w Wiśle o działaniach bp. Ryszarda Borskiego oraz krytycznej ocenie tych działań.

W uzasadnieniu powyższego wyroku Sąd Rejonowy wskazał, że w piśmie kierowanym przez Proboszcza Parafii Świętej Trójcy do najwyższych władz Kościoła  „Oskarżony wyrażając swe poglądy stosował słowa mało drastyczne oraz wyważone i stonowane, pod względem negatywnego przekazu. Oskarżony działał niewątpliwe w celu ochrony interesu parafii Św.Trójcy w Warszawie, a tym samym również w celu ochrony interesu Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP.” Tym samym ks. Piotr Gaś korzystał z konstytucyjne gwarantowanego prawa do formułowania krytycznych ocen, będącej ważnym składnikiem swobody wypowiedzi. W ocenie Sądu pismo, w którym znalazły się stwierdzenia o możliwym działaniu bp. Ryszarda Borskiego na szkodę Parafii Świętej Trójcy i Kościoła zawierało szczegółowe uzasadnienie i było kierowane do gremiów, w skład których wchodziły osoby zaznajomione z tematyką tzw. serka wolskiego. Powyższe pozwalało adresatom pisma na łatwe zorientowanie się w przyczynach formułowania krytyczny ocen pewnych działań bp. Ryszarda Borskiego.

Uwalniając ks. Piotra Gasia od zarzutu pomówienia bp. Borskiego poprzez odczytanie uchwał Rady Parafii Świętej Trójcy i Zgromadzenia Parafialnego Sąd stwierdził, że zarzuty te były wtórne wobec zarzutu pomówienia w piśmie kierowanym do kierowniczych gremiów Kościoła. Ksiądz Piotr Gaś poinformował jedynie o krytycznym stanowisku kolegialnych organów Parafii Świętej Trójcy wobec działań bp. Ryszarda Borskiego, lecz nie był ich autorem.

Sąd obciążył także Ryszarda Borskiego kosztami postępowania w wysokości 2.880 złotych. Wyrok nie jest prawomocny. Służy od niego apelacja do Sądu Okręgowego w Warszawie.

 

: : Tekst uzasadnienia wyroku do pobrania (.pdf)