Kolejne rozprawy ws. „serka wolskiego”


Informujemy członków Parafii, że w Sądzie Okręgowym w Warszawie w XXV Wydziale Cywilnym (Al. Solidarności 127) odbędą się w lutym br. dwie rozprawy, dotyczące pozwu Parafii przeciwko Glob Tower. Posiedzenia sądu odbędą się 4 lutego o godz. 12:00 (sala nr 482) oraz 27 lutego o godz. 13:00 (sala nr 458).