Wizyta i kazanie węgierskiego gościa

15 lutego br. kazanie podczas nabożeństwa przedpołudniowego w kościele Świętej Trójcy w Warszawie wygłosił ks. bp Tamás Fabiny, wiceprezydent Światowej Federacji Luterańskiej oraz biskup diecezji północnej Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego na Węgrzech.

Biskup Fabiny przebywał w Polsce na zaproszenie Biskupa Kościoła ks. Jerzego Samca celem omówienia współpracy Kościołów luterańskich w Europie Środkowo-Wschodniej oraz przygotowaniom do jubileuszu 500-lecia Reformacji. Kazanie w Niedzielę Estomihi ks. biskup Fabiny wygłosił w języku węgierskim, a zbór mógł przeczytać tłumaczenie kazania (tekst dostępny jest TUTAJ). Biskupowi Fabiny towarzyszył ks. biskup Samiec oraz ks. proboszcz Piotr Gaś.

Biskupi wspólnie zmówili Słowa Ustanowienia Sakramentu Ołtarza – część w j. polskim, a część w węgierskim.

Węgierski biskup parokrotnie gościł już w Polsce. Reprezentował Światową Federację Luterańską podczas introdukcji ks. Jerzego Samca w urząd Biskupa Kościoła w 2010 roku oraz wygłosił inauguracyjne kazanie podczas wiosennej sesji Synodu Kościoła w Warszawie w 2011 roku.

Zachęcamy do lektury rozmowy z księdzem biskupem Tamásem Fabinym na stronie Dekady Reformacji.

BIK: Więcej informacji o pobycie bp. Fabiny’ego

foto: Aldona Karska