Kazanie na Wielki Czwartek

Zapraszamy do wysłuchania kazania wygłoszonego w Wielki Czwartek, Pamiątkę Ustanowienia Sakramentu Ołtarza.