Kazanie na Stary Rok

Zachęcamy do wysłuchania kazania proboszcza Parafii, ks. Piotra Gasia, na Stary Rok. Kazanie zostało wygłoszone 31 grudnia 2012 roku w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy.