Kazanie na Przemienienie Pańskie

Dostrzeganie piękna światłości jest darem Boga, który nie pozostawia nas nigdy bez pomocy, dlatego początkujący pisarz ikon musiał pisać ikonę Przemienienia, aby na przykładzie tego wydarzenia nauczyć się dostrzegać światło wiary, nadziei i miłości.


Wyraża to cerkiewny kontakion Święta Przemienienia Pańskiego: „Na Górze przemieniłeś się, jak mogli kontemplować uczniowie Twoi chwałę Twoją, Chryste Boże, aby gdy zobaczą Cię krzyżowanego, zrozumieli, że dobrowolnie wydałeś się na mękę, i głosili światu, że Ty zaiste jesteś światłością Ojca.”

W tym roku w 9. Niedzielę po Trójcy Świętej (5 sierpnia) nabożeństwa w kościele Świętej Trójcy odbyły się wg porządku na Święto Przemienienia Pańskiego – stało się tak po raz pierwszy od wielu lat.

W ewangelickiej pieśni na Święto Przemienienia autorstwa Gerarda Testeegen´a czytamy: „Jaśniejąca chwało, serce Cię wybrało, wielki skarbie nasz! Radość wiekuistą, jasną, pełną czystą, Ty jedynie dasz! Kto Cię ma, w błogości trwa; skryjesz pod swych piór osłoną duszę zatrwożoną.” Jezus jest naszą radością, skałą naszą i niewzruszoną ostoją w chwilach, kiedy ogarnia nas ciemność, a światłość wydaje się niedostrzegalna.

Zachęcamy do wysłuchania kazania wygłoszonego przez ks. Piotra Gasia.

Zapraszamy również do wysłuchania fragmentu muzycznej adaptacji słów Pisma Świętego o Przemienieniu Pańskiej autorstwa niemieckiego kompozytora Siegfrieda Strohbacha z dzieła Ewangeliczne motety.