Kazania na Niedzielę Oculi

Zapraszamy do wysłuchania trzech kazań wygłoszonych w kościele Świętej Trójcy: kazanie z Tygodniowego Nabożeństwa Pasyjnego oraz dwóch kazań na Niedzielę Oculi (3. Niedzielę Pasyjną).

 

Tygodniowe Nabożeństwo Pasyjne – diak. Małgorzata Gaś


Niedziela Oculi – ks. Karol Niedoba (nabożeństwo główne)


Niedziela Oculi – ks. Piotr Gaś (nabożeństwo wieczorne)