Kazania na Niedzielę Laetare

4. Niedziela Czasu Pasyjnego nosi nazwę Laetare (Radujcie się!) od pierwszych słów introitu (35) wziętych z Księgi Izajasza 66,10. To nietypowa niedziela w czasie pasyjnym, podkreślająca radość płynącą z pokuty, a przede wszystkim radość, którą odnajdujemy w Jezusie Chrystusie (por. pieśń tygodnia Jezu, ma radości). W nieco zapomnianej tradycji Niedzielę Laetare określa się również mianem Różowej Niedzieli. Biały kolor symbolizujący radość w połączeniu z fioletem, przypisanym kolorem Czasu Pasyjnego, daje róż – także w Śpiewniku Ewangelickim znajdujemy adnotację, mówiącą o fiolecie i różu jako barwie nakryć ołtarzowych.

 

Niemniej jednak to nie zewnętrzności i kolory decydują o znaczeniu niedzielnego nabożeństwa, a społeczność Wieczerzy Świętej i zwiastowane Słowo Boże, do którego wysłuchania serdecznie zachęcamy!

Nabożeństwo na Niedzielę Laetare (ks. Piotr Gaś)


 

Nabożeństwo na Niedzielę Laetare (ks. Karol Niedoba; nabożeństwo wieczorne)


 

Tygodniowe Nabożeństwo Pasyjne po Niedzieli Laetare (ks. Piotr Gaś)