Jubileusze Konfirmacyjne


31 maja Rada Parafialna zaprosiła osoby, które w tym roku obchodzą rocznicę 70-, 65-, 60-, 50, 25-lecia swojej konfirmacji na uroczyste nabożeństwo jubileuszowe w Święto Zesłania Ducha Świętego.

Przy wejściu do Kościoła przybywający Jubilaci zostali zaproszeni do pierwszych ławek. Przybyli konfirmanci z 1939 r., którzy jako ostatni byli konfirmowani przed wybuchem wojny, przedstawiciele ostatnich wojennych konfirmacji z 1944 r., konfirmowani w kościele ewangelicko-reformowanym na Lesznie, a także w kaplicy – ocalałej zakrystii zrujnowanego kościoła Świętej Trójcy. Duże reprezentacje miały konfirmacje z 1949 r., 1959 r., i najmłodsi jubilaci z 1984 r. W kościele powitani zostali przez proboszcza Parafii, ks. Piotra Gasia. Podczas nabożeństwa przed ołtarzem odbyło się odnowienie przyrzeczenia konfirmacyjnego. Dzieci ze szkółki niedzielnej wręczyły Jubilatom róże.

Podczas nabożeństwa zborowi przedstawiono młodzież, która za tydzień będzie przeżywała swoją konfirmację.

Kazanie wygłosił ks. dr Włodzimierz Nast, który dokładnie tego dnia – 31. maja obchodził 50. rocznicę swojej konfirmacji. Po nabożeństwie wszyscy Jubilaci i parafianie zostali zaproszeni do podziemi kościoła na poczęstunek przygotowany przez komisję diakonijną oraz otrzymali pamiątkowe dyplomy.

foto: A. Karska

:: GALERIA KONFIRMACJI W PARAFII ŚWIĘTEJ TRÓJCY OD 1920 r.