Jubileusze Konfirmacyjne 2012

Rada Parafialna Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy zaprasza do udziału w uroczystości rocznicowej (25, 50, 60, 65, 70 – 75-lecia) konfirmacji. Wzorem lat ubiegłych chcemy jako Zbór przeżywać te jubileusze w Święto Zesłania Ducha Świętego – tj. 27 maja 2012 roku podczas nabożeństwa w kościele Świętej Trójcy.

 


 

Wybór dnia przeżywania tego Jubileuszu jest nieprzypadkowy – zarówno wymowa teologiczna wylania Ducha, Pocieszyciela, którego apostołom, a przez to całemu Kościołowi, obiecał Pan Jezus, jest szczególnym przypomnieniem i utwierdzeniem pielgrzymującego Kościoła w wierze, nadziei i miłości. Każdy z nas – bez względu na wiek i doświadczenia – potrzebuje Ewangelii, którą słyszymy w zwiastowanym Słowie i przyjmujemy w Sakramencie Ołtarza, a otrzymujemy nie inaczej, jak poprzez działanie Ducha Świętego.

Tydzień po święcie Zesłania Ducha Świętego obchodzić będziemy Święto Trójcy Świętej, podczas którego zgodnie z wieloletnią tradycją naszej Parafii przeżywać będziemy uroczystość konfirmacji kolejnego rocznika warszawskich ewangelików. Powiązanie tych dwóch wydarzeń pokazuje ciągłość Zboru jako wspólnoty, w której i poprzez którą przekazywana jest prawda Ewangelii kolejnym pokoleniom.