Jubileusz konfirmacji

Podobnie jak w latach ubiegłych w Święto Zesłania Ducha Świętego, które przypadło w tym roku na 8 czerwca, w naszej parafii świętowaliśmy jubileusze konfirmacji.

A mamy w naszym mieście jubilatów w obu parafiach, którzy mogą  wspominać uroczystość swojej konfirmacji zarówno w warszawskim zborze, przed laty jeszcze jednym –  Świętej Trójcy,  jak i tych, którzy konfirmowani byli w innych ewangelickich parafiach w naszym kraju.

Najmłodsi jubilaci składali swe ślubowanie wierności Bogu i Kościołowi przed 25., 50., 60., i 65. laty,  ale odszukaliśmy również i tych, którzy byli konfirmowani 70., 75., 80.,  a nawet 85. lat temu. Nie wszystkim spośród kilkudziesięciu konfirmantów-jubilatów udało się przybyć, głównie z uwagi na podeszły wiek, stan zdrowia, jak i fakt, że nie mieszkają już w Warszawie, czy okolicach.  Jednakże w uroczystym świątecznym nabożeństwie uczestniczyło z górą 20. osób, wśród nich przybyły z Gliwic ks. Alfred Figaszewski, obecnie najstarszy duchowny naszego Kościoła w Polsce, konfirmowany 21 maja 1944 r. w gościnnym kościele ewangelicko-reformowanym na Lesznie.

W ramach nabożeństwa jubilaci zaproszeni przed ołtarz wysłuchali okolicznościowych słów ks. prob. Piotra Gasia, odnowili swoje konfirmacyjne ślubowanie i odeszli po błogosławieństwie udzielonym przez proboszcza-seniora ks. Włodzimierza Nasta.

Uroczysty charakter świątecznego nabożeństwa podkreślony był także przez uczestnictwo licznego, 80-osobowego ewangelickiego chóru z Sindelfingen w Niemczech i aktywny udział liturgiczny pani pastor Karin Schepke z Unterjesingen.

Po nabożeństwie w Lutheraneum konfirmanci-jubilaci otrzymali pamiątkowe dyplomy przygotowane jak zwykle przez p. dr Aldonę Karską.

tekst: XWN / foto: Elżbieta Maliszewska