Jerzy Buzek w Parafii Świętej Trójcy


7 maja w podziemiach kościoła Świętej Trójcy odbyło się spotkanie z prof. Jerzym Buzkiem, członkiem Parlamentu Europejskiego i b. premierem RP, zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Ewangelickie (PTE), działające przy naszej Parafii.

Czcigodnego Gościa oraz zebranych przywitał prof. Karol Karski, prezes warszawskiego oddziału PTE. Profesor Buzek wygłosił prelekcję zatytułowaną „Dlaczego warto należeć do Unii Europejskiej?”, w której omówił sukcesy Polski po 5 latach członkostwa w Unii Europejskiej, także szanse i wyzwania stojące przed Unią w perspektywie kolejnych lat. Po wystąpieniu premiera Buzka uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań prelegentowi.

Od Parafii Świętej Trójcy premier Buzek otrzymał książkę „Ewangelicy w dziejach Warszawy” oraz pamiątkowe zdjęcie dostarczone przez naszą parafiankę, na którym widać 18-letniego Jerzego Buzka pośród innych uczestników letniego obozu wypoczynkowego w mazurskich Nawiadach w sierpniu 1958 r. Na zakończenie pozdrowienia w imieniu Rady Parafialnej i proboszcza Parafii, ks. Piotra Gasia, przekazał kurator Parafii, Andrzej Weigle.

Fot.: A. Karska