Instalacja wodociągowa na cmentarzu

Decyzją Rady Parafialnej rozpoczęła się wymiana instalacji wodociągowej na naszym cmentarzu przy ul. Młynarskiej. Pierwsza faza prac obejmuje położenie nowej sieci o znacznie większym przekroju wzdłuż alei 9 i części alei E i powinna zostać zakończona w najbliższych dniach.

 

Warto przypomnieć, że istniejący wodociąg kładziony był w latach 80. siłami parafian, ale po wielu latach eksploatacji przestał spełniać potrzeby użytkowników. Mamy nadzieję, że wykonane prace w znaczący sposób poprawią tę sytuację.