Informacje nt. nauczania religii i zajęć dla dzieci w roku szkolnym 2014/2015

Dzieci, Rodziców i Opiekunów zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami, dotyczącymi nauczania religii w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie.

Hasło roku 2014:
Moim szczęściem być blisko Boga.
Psalm 73,28

Drodzy Rodzice i Opiekunowie, Kochane Dzieci,

zapraszamy Was na niedzielne nabożeństwo – 7  września 2014 o godz. 10.30 w kościele Świętej Trójcy, wtedy chcemy wspólnie zwrócić się do Boga i prosić o Jego błogosławieństwo na każdy dzień nowego roku szkolnego – 2014/2015.

Lekcje religii i lekcje dla konfirmantów oraz młodzieży pokonfirmacyjnej odbywać będą się od 9 września według załączonego planu —–> LINK.

W tym roku szkolnym dziecko musi zostać „pisemnie” zgłoszone na lekcje religii, w tym celu przygotowany został przykładowy tekst stosownego oświadczenia, które można pobrać TUTAJ.

Serdecznie witamy uczniów, którzy rozpoczynają uczęszczanie na lekcje i zajęcia w naszej Parafii. Na pierwszą lekcję zapraszamy także rodziców/opiekunów, zostaną wtedy omówione sprawy organizacyjne.

Uczniowie uczęszczający na lekcje religii w Punkcie Katechetycznym naszej Parafii są oceniani, zaś uzyskane oceny semestralne i roczne mogą zostać wpisane do arkusza ocen oraz na świadectwie szkolnym.

W nowym roku szkolnym lekcje religii będą się odbywać :

– w  pomieszczeniach Parafii Świętej Trójcy przy ul. Kredytowej 4 (jak dotychczas)
– w Szkole Podstawowej im. S. B. Lindego, ul. Rosoła 10, Warszawa-Kabaty prowadzonej przez Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe – to nowa propozycja dla uczniów, którzy mieszkają w południowej części Warszawy lub w okolicy, lekcje odbywać się będą również po południu. W niedzielę – 7.09 bezpośrednio po nabożeństwie zostaną omówione szczególy z zainteresowanymi rodzicami i uczniami.