Informacja nt. pętli indukcyjnej w kościele Św. Trójcy

W 2009 r. udało się dzięki ofiarności naszych Parafian zainstalować w kościele Świętej Trójcy nowe nagłośnienie renomowanej niemieckiej firmy Strässer GmBH & Co. KG ze Stuttgartu. Jednym z elementów tego systemu jest pętla indukcyjna umożliwiająca osobom korzystającym z aparatów słuchowych przeniesienie dźwięku bezpośrednio do tych aparatów.

Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane w pomieszczeniach użyteczności publicznej: szkołach, salach koncertowych i wykładowych, muzeach, teatrach, lotniskach, kościołach itp. Obiekty wyposażone w taką pętle oznaczone są specjalnym znakiem (patrz obok), który znajduje się także na drzwiach naszego kościoła.

System wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną składa się z zainstalowanego w pomieszczeniu przewodu tworzącego pętlę oraz ze specjalnego wzmacniacza pętli indukcyjnej. Do wzmacniacza podłączone jest źródło dźwięku – mikrofon, system nagłośnieniowy sali, CD, telewizor itp. Po odpowiednim wzmocnieniu, wzmacniacz podaje na przewód pętli sygnał w postaci prądu. Prąd płynący przez przewód wytwarza zmienne pole magnetyczne wewnątrz pętli, które jest odbierane przez cewkę telefoniczną (T) aparatu słuchowego lub specjalny odbiornik indukcyjny. Po przełączeniu aparatu słuchowego z mikrofonu (M) na cewkę telefoniczną (T), cewka odbiera zmienne pole magnetyczne i zamienia je z powrotem na sygnał elektryczny. Sygnał z cewki jest odpowiednio wzmocniony i dopasowany do ubytku słuchu przez aparat słuchowy. (źródło: http://www.petleindukcyjne.pl).

W kościele Św. Trójcy pętla składa się z następujących elementów: moduł zasilający SIV260, zawieszony na ścianie na tyłach ołtarza oraz  przewody ułożone na posadzce kościoła na obwodzie koła obejmującego ławki na parterze, a następnie przechodzące przez posadzkę do pomieszczeń Lutheraneum i podwieszone tam pod stropem.

Zgodnie z dokumentami przekazanymi przez firmę Strässer założona w kościele Św. Trójcy pętla indukcyjna spełnia obowiązującą w Polsce europejską normę IEC 60118-4:2006, tak więc jest bezpieczna dla ludzi, w tym także korzystających z rozruszników serca. W normie tej jest zapisane, że odległość przewodów pętli od rozrusznika serca nie powinna być mniejsza niż 10 cm (źródło: http://www.petleindukcyjne.pl/wazne-informacje-0), tak więc zagrożenie nie istnieje w związku umieszczeniem pętli na podłodze kościoła czy stropu w podziemiach.

Jednak w związku z pojawiającymi się pytaniami na ten temat, Rada Parafialna zwróciła się do dr. Brunona Sikory, fizyka z Uniwersytetu Warszawskiego, z prośbą o wykonanie niezależnych pomiarów pola magnetycznego pętli indukcyjnej znajdującej się w kościele Św. Trójcy. Badania te zostały wykonane przy użyciu kalibrowanego (wzorcowanego) sprzętu, a ich specjalistyczne wyniki dostępne są dla zainteresowanych w kancelarii parafialnej. Potwierdzają one, że promieniowanie elektromagnetyczne nie przekracza dopuszczalnych norm i nie stwarza zagrożenia dla osób posiadających rozruszniki serca (wszczepialne układy stymulujące serce).

Na podstawie materiałów przygotowanych przez dr. Brunona Sikorę opracował Andrzej Weigle