Informacja ad. ogłoszenia

Informujemy, że zakończył się kilkuetapowy proces wyłaniania wykonawców identyfikacji wizualnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie. Liczba zgłoszeń przerosła nasze oczekiwania. Swoje oferty złożyło ok. 100 osób i firm zajmujących się projektowaniem graficznym. Zespół koordynujący, w skład którego weszli przedstawiciele władz parafii, dokonał wyboru wykonawcy. Wszystkim oferentom, którzy odpowiedzieli na naszej ogłoszenie na Facebooku oraz na stronie internetowej, serdecznie dziękujemy.