Inauguracja Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

23 października br. w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy odbyła się uroczysta inauguracja pierwszego w Polsce Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (EUTW).

Ekumeniczny projekt powstał w inicjatywy grupy osób związanych z luterańską Parafią Świętej Trójcy i spotkał się z przychylnością oraz wsparciem Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT), która sprawuje nadzór naukowy nad przedsięwzięciem.

Zebranych gości przywitał proboszcz Parafii Świętej Trójcy w Warszawie, ks. radca Piotr Gaś. Okolicznościowy referat pt.: „Ekumeniczny wymiar kształcenia ustawicznego” wygłosił ks. prof. Bogusław Milerski, nowy rektor, a słowa pozdrowienia wygłosił abp Jeremiasz (Anchimiuk), władyka prawosławnej diecezji wrocławsko-szczecińskiej i jednocześnie prezes PRE, a także poseł na Sejm RP Michał Szczerba, który jako przewodniczący parlamentarnego zespołu ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku również patronuje ekumenicznej inicjatywie. O celach i zamierzeniach EUTW mówił Roman Michalak, prezes zarządu. Uroczystość uświetnił chór Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, Dariusz Górski, członek zboru adwentystów i solista Warszawskiej Opery Kameralnej. Na organach grał prof. Jery Dziubiński, tytularny organista Parafii Świętej Trójcy.

W inauguracji uczestniczył również ks. Jerzy Samiec, biskup Kościoła ewangelicko-augsburskiego, bp M. Bernard Kubicki, biskup z diecezji śląsko-łódzkiej Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, a także ks. Marek Izdebski, biskup Kościoła ewangelicko-reformowanego oraz przedstawiciele warszawskich parafii Kościołów członkowskich PRE.

Oferta programowa EUTW to nie tylko wykłady teologiczne, czy szeroko rozumianej humanistyki, lecz także garść zagadnień z dyscyplin przyrodniczych, a także kursy komputerowe, językowe oraz zajęcia kulturalne, edukacyjno-rekreacyjne. Celem pomysłodawców EUTW jest nie tylko aktywizacja starszego pokolenia, lecz także popularyzowanie kształcenia ustawicznego ze szczególnym uwzględnieniem wartości tolerancji i ekumenizmu.

Początkowo zajęcia odbywać się będą w Lutheraneum, podziemiach kościoła Świętej Trójcy oraz w Muzeum Etnograficznym, jednak celem zarządu jest organizowanie zajęć w miejscach związanych z kościołami różnych wyznań oraz ważnymi instytucjami stołecznej kultury. EUTW otwarty jest nie tylko dla osób związanych z Kościołami członkowskimi PRE, lecz jego formuła skierowana jest również do wiernych Kościoła rzymskokatolickiego, a także osób nie należących do jakiegokolwiek Kościoła.

O ekumenicznej inicjatywie informowały w ostatnim czasie ogólnopolskie i warszawskie media, w tym m.in. Radio TOK FM, Radio Warszawa, Gość Niedzielny, portal ekumenizm.pl i senior.pl.

6 listopada o godz. 15:00 w Lutheraneum odbędzie się pierwsze spotkanie organizacyjne wraz z Zarządem EUTW. Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu – we wtorki i piątki wg ustalonego planu. Każdy/a kandydat/ka zobowiązane jest do wniesienia jednorazowej opłaty wpisowej (50 PLN) oraz opłaty rocznej (150 PLN). Szczegółowe informacje można uzyskać w Kancelarii Parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie (wt – pt w godz. 9:00 – 18:00, tel.: 22 556-46-60). W przygotowaniu jest witryna internetowa EUTW.

foto: A. Karska