Goście z Kościoła Ewangelickiego Hesji i Nassau

7 sierpnia br. Parafię Świętej Trójcy w Warszawie odwiedziła 11-osobowa delegacja z Okręgu Kościelnego Rheinhessen w Ewangelickim Kościele Hesji i Nassau (ELHN). Na czele niemieckiej delegacji stał ks. dr Klaus-Volker Schütz, generalny superintendent (Propst) Okręgu Kościelnego Rheinhessen, którzy przybył do Polski z 10 duchownymi odpowiedzialnymi za 10 dekanatów, w skład których wchodzi ponad 200 parafii ewangelickich skupionych wokół Moguncji, Wormacji, Badenheim i Oppenheim.

Gościom z Niemiec, którzy na kilka godzin odwiedzili naszą Parafię, towarzyszyła Anna Wrzesińska, kierownik Biura Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Duchownych przywitał kurator Parafii p. Igor Chalupec. W kościele nasi goście otrzymali najważniejsze informacje dotyczące historia i życia Parafii. W domu parafialnym kurator odpowiadał na pytania związane z aktualnymi wyzwaniami zboru, a p. Elżbieta Byrtek zapoznała gości z działalnością katechetyczną i edukacyjną Parafii.

Niemieccy goście odwiedzili również sąsiednią Parafię Ewangelicko-Reformowaną, a popołudniu uczestniczyli w uroczystym posadzeniu drzewa przyjaźni polsko-niemieckiej w Ogrodach Polsko-Niemieckich przy Al. Emila Wedla na skraju Parku Skaryszewskiego.