Głodni Miłosierdzia

W 1. Niedzielę Adwentu Caritas, Diakonia i Eleos rozpoczynają ogólnopolską akcję Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Tegoroczne akcja odbywa się pod hasłem „Głodni miłosierdzia”, które wpisuje się w przesłanie i misji diakonii. Głód miłosierdzia to głód szczególnego rodzaju: to potrzeba miłości, mądrego i aktywnego współczucia, które przejawia się w konkretnej pomocy i działaniu.

Bez miłosierdzia skierowanego w stronę naszego bliźniego, nasza wiara jest niepełna – może być w niej wiele słów i najlepszych nawet przekonań, które jednak – niepoparte działaniem i krokiem w stronę drugiego człowieka – wydają się puste.

Podczas akcji rozprowadzane będą świece wigilijne. Nabywając świecę wigilijną wspieramy projekty Diakonii na rzecz dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji socjalnej – nasze konkretne działanie miłosierdzia.

Pozyskane w ten sposób środki będą przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach, na zakup podręczników i przyborów szkolnych; na rehabilitację i leczenie dzieci.