Forum Kobiet Luterańskich


Uroczystym nabożeństwem z Wieczerzą Pańską zakończyło się dziś w kościele Świętej Trójcy XVII. Forum Kobiet Luterańskich organizowane przez Synodalną Komisję Kobiet Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Tym razem forum odbywało się pod hasłem „Moja odpowiedzialność za Kościół”. W trzydniowym spotkaniu uczestniczyły luteranki z całej Polski, a także przedstawicielki siostrzanych Kościołów luterańskich ze Słowacji i USA.

Podczas Forum odbyły się plenarne dyskusje, prace w grupach tematycznych, a także wspólna modlitwa. Mottem biblijnym spotkania były słowa wyjęte z Listu do Filipian 2,13: „Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie”. – Wybrałyśmy hasło biblijne, które przypomina nam, że w gruncie rzeczy, wszystko zależy od naszego Pana i Boga, naszego Stworzyciela, Zbawiciela i Pocieszyciela. Cieszmy się tym zapewnieniem, tą wspaniałą obietnicą, która mobilizuje nas do dalszego wysiłku intelektualnego i fizycznego, do pozytywnego myślenia i dobrego działania, które ma służyć Bogu i bliźniemu – powiedziała diakon Małgorzata Gaś z Warszawy, przewodnicząca Synodalnej Komisji ds. Kobiet. – Jako Ogólnopolskie Forum Kobiet Luterańskich, jesteśmy cząstką Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Reprezentujemy wiele parafii, wszystkie diecezje, są wśród nas członkinie rad parafialnych, synodów diecezjalnych i Synodu Kościoła, a więc nasz głos nie powinien być lekceważony. Najważniejsze jest jednak  to, że spotykamy się po raz siedemnasty, bo kochamy swoje parafie, swój Kościół i chcemy być dumne z tego, że jesteśmy luteranami – dodała.< Uczestniczki otrzymały okolicznościowy folder, w którym zamieszczono teksty, dotyczące zeszłorocznego Forum. Efekty tegorocznego spotkania, w tym dokument końcowy, zostaną przedłożone Synodowi Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, który będzie obradować w Bielsku-Białej w trzecim tygodniu października.

Forum zakończyło się nabożeństwem komunijnym w kościele Świętej Trójcy w Warszawie. Nabożeństwo poprowadziły kobiety wraz z ks. radcą Piotrem Gasiem, proboszczem Parafii. Kazanie wygłosiła diakon Halina Radacz z Parafii w Żyrardowie, a liturgię komunijną prowadziła ks. Lǔbica Sobanská z Ewangelickiego Kościoła Augsburskiego Wyznania na Słowacji oraz ks. Piotr Gaś. Ks. Sobanská udzieliła również końcowego błogosławieństwa.

Foto: Aldona Karska