EWANGELICY W DZIEJACH WARSZAWY


8 marca w podziemiach kościoła Świętej Trójcy odbyła się uroczysta promocja nowej publikacji „Ewangelicy w dziejach Warszawy”, będącej owocem obchodów jubileuszowych z czerwca 2008 roku. 

Na książkę złożyły się referaty z sesji naukowej, dotyczące historii warszawskiego luteranizmu, informacje o znanych postaciach i rodach wyznania ewangelicko-augsburskiego, komentarze profesorów teologii i socjologii do panelu młodzieżowego „Po co nam Kościół?”, a także bogaty załącznik z historycznymi i współczesnymi fotografiami. Przedsięwzięcie zorganizowano dzięki współpracy z Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie (BUW) oraz Biurem Kultury M. St. Warszawy. Opiekę naukową nad książką sprawował prof. Juliusz Gardawski.

Spotkanie w podziemiach kościoła rozpoczęła modlitwa, którą poprowadził zwierzchnik diecezji warszawskiej, ks. bp Mieczysław J. Cieślar. Prezentacji książki dokonała pani Ewa Kobierska-Maciuszko, dyrektor BUW. Podziękowania w imieniu Parafii Świętej Trójcy dla wszystkich zaangażowanych w obchody jubileuszowe przekazał ks. radca Piotr Gaś, proboszcz Parafii, oraz Andrzej Weigle, kurator, który przedstawił również plany zagospodarowania przestrzeni podziemi na projekty parafialne związane z powołaniem Instytutu Kulturalnego „Lutheraneum”.

Uczestnikom spotkania zaprezentowano również dokumentację fotograficzną z obchodów przedstawioną przez Aldonę Karską. Spotkanie zakończyło się Modlitwą Pańską oraz błogosławieństwem biskupa diecezji.

  Spis treści książki „EWANGELICY W DZIEJACH WARSZAWY”

 1. Wojciech Kriegseisen; Początki, czyli ewangelicy warszawscy w XVII i XVIII wieku
 2. Ks. Włodzimierz Nast; Dzieje Parafii Warszawskiej w XIX i XX w
 3. Ks. Adam Pilch; Ewangelicka Parafia Wojskowa na warszawskim Mokotowie w latach 1919- 1939
 4. Stanisław Dybowski; Muzycy ewangelicy warszawscy – Jerzy Lefeld, działalność artystyczna i pedagogiczna
 5. Halina Mieczkowska; „nakładem lub czcionkami Michała Grela ” Druki ewangelickie ze zbioru Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
 6. Zbigniew Bania; Szymon Bogumił Zug i jego arcydzieło – zbór ewangelicko-augsburski w Warszawie
 7. Juliusz Gardawski; Protestanckie osadnictwo z czasów Królestwa Kongresowego na przykładzie rodzin Burschów i Kruschów
 8. Maria Eliza Steinhagen Czeladzka; Historia rodzin Kruschów, Knotów, Steinhagenów Glosa do referatu Juliusza Gardawskiego
 9. Tadeusz Stegner; Wilhelm Kolberg (1807-1877), inżynier dróg i mostów, badacz dziejów Warszawy, prezes Kolegium Kościelnego Zboru Warszawskiego
 10. Halina Horodyska; Znaczenie działalności córki Samuela Bogumiła Lindego, Ludwiki Góreckiej, dla rozwoju polskiej leksykografii w końcu XIX wieku 151
 11. Mieczysław Matejak; Liceum Mikołaja Reja – pierwsze lata w świetle zachowanych akt
 12. Tadeusz Władysław Świątek; Nieznane fakty z życia ewangelików warszawskich
 13. Krzysztof Koseła; Komentarz do dyskusji „Czym jest Kościół”
 14. Ks. Bogusław Milerski; Kościół jako wspólnota edukacyjna Kilka uwag na marginesie panelu młodzieżowego

foto: Michał Karski