Ewangelicy na Festiwalu Otwarte Mieszkania

Już za kilka dni rusza w Warszawie Festiwal Otwarte Mieszkania organizowany przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział warszawski. Podczas festiwalu nie zabraknie wątków ewangelickich.

Serdecznie zapraszamy na wykład, który poprowadzi dr Grzegorz Michalak, historyk i varsavianista, prowadzący badania z zakresu historii społecznej XIX i XX wieku, w tym mniejszości religijnych oraz narodowych i będący współpracownikiem wielu warszawskich instytucji kulturalnych i naukowych. Tematyką wykładu, który odbędzie się w 28 maja o 18:00 w Zodiaku, Warszawskim Pawilonie Architektury, będzie opowieść o różnorodności kulturalnej, społecznej i religijnej Warszawy XIX i początków XX wieku.

Tak, jak dziś, mieszkańcy Warszawy nie stanowili grupy jednolitej. Występował podział chociażby na miejsce urodzenia, pochodzenie społeczne, narodowość oraz stopień asymilacji z kulturą polską, a nawet wyznanie. Spośród wielu grup społecznych zaznaczyli się wówczas ewangelicy, którzy obecni byli w Warszawie jeszcze od czasów reformacji. Byli oni pochodzenia polskiego oraz przybyszami z innych krajów. Do Warszawy przynosili oni często swoje zwyczaje, które często były na tyle atrakcyjne, że przejmowała je ludność katolicka. Ewangelikami byli zarówno wielcy fabrykanci, jak i prości ludzie zamieszkujący przedmieścia. Podobnie działo się wśród warszawskich Żydów, którzy utrzymywali częste relacje z chrześcijanami, przejmując od nich kulturę, a nawet poglądy religijne i zwyczaje. Wielkie biznesu tamtych czasów, jak na przykład Kolej Warszawsko-Wiedeńska, są świadectwem wielokulturowości Warszawy.

Więcej o całym festiwalu znajdą Państwo na: https://www.facebook.com/FestiwalOtwarteMieszkania/