Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe i Konkurs dla Dzieci


Z przyjemnością informujemy, że z inicjatywy naszych parafian została powołana do życia Fundacja Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe – ETO. Jej założeniu przyświecała idea nawiązania do najlepszych tradycji warszawskiej społeczności ewangelickiej, która w przeszłości, prowadziła znamienite szkoły, dbając o właściwe wychowanie i edukację młodych ludzi.

Zapraszamy wszystkich na stronę Fundacji: www.eto.org.pl, a dzieci do wzięcia udziału w konkursie: „Moje życzenia świąteczne”.