Ewangelickie cmentarze Łomianek i okolic

4 listopada 2012 (niedziela) o godz. 12.30 w Lutheraneum odbędzie się wernisaż wystawy fotograficznej „Cmentarze osadników niemieckich Łomianek i okolic”, której autorka, Anna Plewka, za pomocą nastrojowych zdjęć pokazuje stan trzech cmentarzyków ewangelickich znajdujących się na terenie gminy.

 

Krótki komentarz historyczny opracowany przez Stowarzyszenie Nasze Łomianki ma uświadomić, że podobnie jak w sąsiednich gminach położonych nad Wisłą, tak i wokół Łomianek były w przeszłości wsie kolonijne zwane potocznie „olęderskimi”.  Jedynymi śladami po ich mieszkańcach, osadnikach niemieckich, którzy przez ok. 140 lat tu żyli i pracowali, są tylko cmentarze.

Najmniejszy cmentarzyk znajduje się na Kępie Kiełpińskiej, obecnie na prywatnym terenie i jest zadbany. Gorzej wygląda cmentarzyk przy ul. Szpitalnej, róg ul. Zachodniej, którym opiekuje się Gmina. Najbardziej zapomniany, zarośnięty krzakami i zdewastowany jest największy z nich, w Dziekanowie Leśnym, leżący dziś na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego.

Stowarzyszenie NŁ poczyniło już pierwsze kroki zmierzające do przywrócenia tej nekropolii godnego wyglądu. Pragnie doprowadzić do wykarczowania zarośli, ogrodzenia terenu, oraz uczytelnienia grobów i pozostałości pomników. Czyni starania, aby wszystkie trzy cmentarzyki były oznaczone odpowiednimi tablicami informacyjnymi. Zainteresowanych zapraszamy na nabożeństwo, które rozpoczyna się o godzinie 10.30. Wystawa będzie otwarta dla zwiedzających w każdą niedzielę do końca listopada w godz. od 12.00 do 13.00. Wstęp wolny

Wystawę wspomógł finansowo burmistrz Łomianek. Sponsorami byli też Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach oraz Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych przy szkołach przy ul. Wójcickiego 1/3 na Młocinach.

ANNA PLEWKA – absolwentka Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie, jest pracownikiem dydaktycznym na macierzystej uczelni. Pracę doktorską zrealizowała na Wydziale Operatorskim w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Obok projektowania zajmuje się fotografią. Jest mieszkanką Kiełpina od urodzenia. Od wielu lat interesuje się losem cmentarza ewangelickiego w Dziekanowie Leśnym, który jest jedyną pozostałością po osadnikach niemieckich na tych terenach.