Ekumenicznie u polskokatolików

W katedrze polskokatolickiej p.w. Świętego Ducha odbyło się nabożeństwo ekumeniczne w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Podczas liturgii, której przewodniczył ks. dziekan Henryk Dąbrowski, przewodniczący Warszawskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, kazanie wygłosił ks. Piotr Gaś.

W kazaniu ks. Piotr Gaś podkreślił znaczenie składania świadectwa o Bogu i wolności, do której uzdalnia i powołuje Bóg. Kaznodzieja zaapelował też o szacunek do słabszych.
Bóg chce, abyśmy żyjąc na tej ludzkiej ziemi służyli i składali jemu świadectwo na chwałę, w duchu wolności, wolni od uzależnień, wolni od zniewolenia. I abyśmy szanowali wolność drugiego człowieka – mówił ks. Gaś.
źródło: ekumenia.pl
foto: Michał Karski 

>> Szczegółowa (foto)relacja na stronie PRE