Ekumenicznie o małżeństwach wyznaniowo mieszanych

7 kwietnia 2014 r. w kościele Świętej Trójcy odbyła się nabożeństwo ekumeniczne połączone z dyskusją panelową nt. projektu dokumentu o małżeństwach wyznaniowo mieszanych przygotowany w 2011 roku przez wspólną komisję Polskiej Rady Ekumenicznej i rzymskokatolickiej Konferencji Episkopatu Polski.

Wydarzenie rozpoczęło się od wspólnej pieśni Pochwal mój duchu, która zwyczajowo śpiewana jest w kościele Świętej Trójcy na początku nabożeństw ślubnych. Proboszcz parafii ks. radca Piotr Gaś wprowadził zgromadzonych w tematykę dokumentu, a następnie rozpoczęła się rozmowa, w której uczestniczyli współautorzy tekstu: ks. prof. Bogusław Milerski, luterański duchowny i jednocześnie rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT), oraz ks. mitrat prof. Jerzy Tofiluk, rektor Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie i wykładowca ChAT. Podczas rozmowy zabrakło przedstawiciela Kościoła rzymskokatolickiego. Rozmowę poprowadził ks. Piotr Gaś.

Dyskutanci podkreślali, że mimo trudności, jakie wciąż pojawiają się w kontekście małżeństw o różnej przynależności wyznaniowej, dokument stawia nacisk na potrzeby duszpasterskie nupturientów, szanując przy tym odrębne stanowisko teologiczne Kościołów w rozumieniu małżeństwa. Tekst z 2011 roku, do którego wciąż nie ustosunkował się Kościół rzymskokatolicki oraz niektóre Kościoły Polskiej Rady Ekumenicznej, nie likwiduje wciąż istniejących różnic i wyzwań duszpasterskich, ale definiując punkty styczne w rozumieniu małżeństwa umożliwia jednocześnie szersze spojrzenie na rozterki duchowe par wyznaniowo mieszanych. Istotne było również wyjaśnienie, że dokument nie zmienia niczego w kwestii liturgicznej formy zawierania małżeństwa – tzn. nie istnieje ‘ślub ekumeniczny’, gdyż każdy ślub zawierany jest według porządku liturgicznego danego Kościoła, a udział duchownego innego wyznania w liturgii (o ile jest w ogóle możliwy) nie zmienia faktu, że małżonkowie składają sobie ślubowanie według porządku liturgicznego i nauki konkretnego Kościoła.

Dyskutanci wyrazili nadzieję, że proces ratyfikacji tekstu zostanie niebawem zakończony, a jego realizacja spotka się z przychylnym przyjęciem nie tylko biskupów ordynariuszy, ale i księży proboszczów, którzy w pierwszej kolejności odpowiedzialni są za prowadzenie rozmów przedślubnych.

Dotychczas comiesięczne nabożeństwa ekumeniczne w Warszawie odbywały się w kościele Wniebowstąpienia Pańskiego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej przy ul. Puławskiej. Podczas niedawnego spotkania rad parafialnych czterech parafii ewangelickich ustalono, że nabożeństwa będą odbywały się rotacyjnie w kościele Świętej Trójcy, Wniebowstąpienia Pańskiego, kościele reformowanym oraz kaplicy metodystycznej. Po dyskusji panelowej rozpoczęła się część liturgiczna, będąca skróconą formą komplety (modlitwy nocnej) wg porządku Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Liturgię poprowadzili wspólnie ks. Piotr Gaś oraz ks. Michał Jabłoński, proboszcz stołecznej Parafii Ewangelicko-Reformowanej.