Ekumeniczne Święto Biblii

Jak co roku Towarzystwo Biblijne organizuje w Warszawie Ekumeniczne Święto Biblii. Odbędzie się ono w dniu 19 maja w godz. 15.00-17.30, podobnie jak w roku ubiegłym w portalu i na schodach kościoła ewangelicko-augsburskiego Świętej Trójcy.

Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania i aktywnego udziału warszawskich duchownych i wiernych z różnych parafii. Tym razem zapraszamy chóry i zespoły muzyczne, aby śpiewem i muzyką inspirowaną Słowem Bożym ubogacały uczestników Święta i przypadkowych przechodniów. Aby zapraszały do słuchania zarówno pieśni, jak i tekstów biblijnych. Do czytania tekstów biblijnych zaproszeni zostali wierni z parafii warszawskich.

W ramach Dni Biblijnych w Warszawie odbędzie się też w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ul. Miodowa 21) w dniu 17 maja (czwartek) o godz. 18.00 sesja popularnonaukowa : „Różne spojrzenia na kanon Pisma Świętego”. Informacja o sesji będzie umieszczona na plakacie, a my już teraz serdecznie wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

Towarzystwo Biblijne