Ekumeniczne spotkanie u Prezydenta RP

15 stycznia br. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyło się spotkanie noworoczne Prezydenta RP Andrzeja Dudy z przedstawicielami Kościołów, związków wyznaniowych, religii, mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce.

Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP reprezentowali m.in. Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec, biskup diecezji warszawskiej ks. Jan Cieślar i proboszcz Parafii Świętej Trójcy w Warszawie ks. Piotr Gaś.

Spotkanie rozpoczęto modlitwą przedstawicieli Kościołów i wyznań, także reprezentantów innych religii w intencji pokoju i ojczyzny.

Modlitwę wypowiedział również ks. Piotr Gaś. Tekst modlitwy prezentujemy poniżej:


Panie Boże, Ojcze niebiański! Dziękujemy Ci, że od wieków pamiętasz o naszym narodzie i naszej Ojczyźnie! Chociaż nieraz doświadczałeś nasze matki i naszych ojców, to jednak nigdy nie zapomniałeś, że jesteśmy przez wiarę w Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, Twoimi umiłowanymi dziećmi. Dziękujemy Ci, za naszą ziemską piękną Ojczyznę, za wioski i miasta, za nasz domy i rodziny, za wszystkich, którzy do nas przybywają i znajdują wśród nas schronienie i przyjaźń. Ucz nas miłować drugiego człowieka; daj nam jeszcze większe zrozumienie potrzeby poszanowania ziemi nam powierzonej i całego stworzenia.

Dziękujemy Ci za wolność, którą nas obdarowałeś i spraw, abyśmy nikomu jej nie zabierali, nikogo nie krzywdzili, lecz pamiętając o ofierze Syna Twojego, ofiarnie pomagali wszystkim, którzy potrzebują pomocy.

Dziękujemy Ci, za łaskawe prowadzenie, za pokój i dostatek.  Dopomóż nam cenić te dary i pomnażać je własną pracą na pożytek wszystkich mieszkających na naszej ziemi  i ku chwale naszej Ojczyzny.

Spraw, abyśmy stawiając kolejne kroki na tej niskiej ziemi, nie zapominali, że w istocie zdążamy ku niebiańskiej Ojczyźnie, w której chcesz zgromadzić wszystkie ludy świata, wszak miłujesz nas wszystkich bez względu na osobę. Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Spotkanie w Pałacu Prezydenta można obejrzeć na YouTube’ie, a modlitwy ks. Gasia wysłuchać od 16. minuty.