Ekumeniczne spotkanie „Effatha”

Stowarzyszenie Pokoju i Pojednania „Effatha” we współpracy z Warszawskim Oddziałem Polskiej Rady Ekumenicznej i Prowincją Polską Zgromadzenia Zakonnego Orionistów zaprasza 23 maja br. na XIII Ekumeniczne Czytanie Pisma Świętego. W godz. 09:00-17:00 czytane będą Księgi Prorockie według Przekładu Ekumenicznego. O godz. 19:00 wspólna modlitwa i refleksja na podstawie słów z Ez 36,26: „Dam wam nowe serce i nowego ducha.”

Spotkanie poprowadzi ks. superintendent Andrzej Malicki, zwierzchnik Kościoła ewangelicko-metodystycznego oraz prezes Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego w Polsce.

Homilię wygłosi ks. prałat Jerzy Banak z Kościoła rzymskokatolickiego

Modlitwa, refleksja i pieśni w pamięci o zmarłym Arcybiskupie Jeremiaszu

 

ks. dr Doroteusz Sawicki, Kościół Prawosławny, red. Jan Turnau, Kosciół Rzymskokatolicki oraz Chór Studentów i Absolwentów Uczelni Warszawskich

„W KRÓLESTWIE TWOIM WSPOMNIJ O MNIE PANIE”

Modlitwę o pojednanie i pokój poprowadzi młodzież z Kościołów Chrześcijańskich pod kierunkiem ks. M. Dominika Millera z Kościóła Starokatolickiego Mariawitów.

Słowo na Ekumeniczne Dni Biblijne 2017

przekaże dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce Małgorzata Platajs

Data spotkania: 23 maja 2017r. godz. 19.00 – wtorek

Miejsce spotkania: kościół parafialny przy ul. Lindleya 12